τα εργα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΕΛΑΣΤΡΟΥ SMS ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Πελάτης ΕΛΒΑΛ ΑΕ
Μελετητής
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 1999-2000
Κόστος Έργου 3,188,000.00

Περιγραφη

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής ΝΕΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΕΛΑΣΤΡΟΥ SMS στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Κατασκευή οπλισμένων σκυροδεμάτων όγκου 17.768m³
 • Κατασκευή εμφανών σκυροδεμάτων επιφανείας 8.073m²
 • Κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων επιφανείας 1.394m²
 • Διάτρηση οπών Φ 1000 φρεατοπασσάλων 1.200m
 • Κατασκευή επιχρισμάτων επιφανείας 4.990m²
 • Κατασκευή υαλοπετάσματος επιφανείας 155m²
 • Κατασκευή ψευδοροφών επιφανείας 463m²
 • Κατασκευή γυψοχωρισμάτων επιφανείας 599m²
 • Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων επιφανείας 584m²
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου
 • Κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης κτιρίου
 • Κατασκευή συστήματος πυρανίχνευσης κτιρίου
 • Κατασκευή συστήματος δομημένης καλωδίωσης κτιρίου