η εταιρεια

Θυγατρικές Εταιρείες

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. έχει μια θυγατρική εταιρεία, την ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε., η οποία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης και αναλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας στην Ελλάδα (προϋπολογισμού μέχρι 3.750.000€)