η εταιρεια

Η εμπειρία μας

Από τη στιγμή της ίδρυσής της, η ΕΚΤΕΡ έχει πραγματοποιήσει πληθώρα έργων διαφορετικού χαρακτήρα, είτε αυτοτελώς είτε μέσω κοινοπραξιών, συγκεντρώνοντας σημαντική εμπειρία στον τομέα των κατασκευών. Η ομάδα διοίκησης της ΕΚΤΕΡ απαρτίζεται από άτομα με μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές και τη διοίκηση.

Στην ομάδα μας συγκαταλέγονται έμπειροι μηχανικοί και ειδικευμένοι επαγγελματίες, διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο αντιμετωπίζεται με επαγγελματισμό και ακρίβεια. Με τη μακρόχρονη πορεία της, με την ποιότητα στις προσφορές της και την συνέπεια στις υποχρεώσεις της, η εταιρεία διαθέτει εξαιρετική τεχνική εξειδίκευση στην κατασκευή μεγάλων οικοδομικών έργων και έργων υποδομής.

Διαθέτοντας πτυχίο 6ης τάξης, η ΕΚΤΕΡ ΑΕ εκτελεί με επιτυχία δημόσια και ιδιωτικά έργα, ολόκληρου του τεχνικού φάσματος και διαφόρων βαθμών δυσκολίας. Έχει επίσης την απαραίτητη οργάνωση και γνώση για την υλοποίηση μεγάλων και πολυπλόκων έργων.

Η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και ο ηθικός ανταγωνισμός που τη διακρίνουν από την ίδρυσή της στον κατασκευαστικό τομέα, καθιστούν την ΕΚΤΕΡ Α.Ε. έναν πρωταγωνιστή στον κλάδο, συγκρίσιμο με τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατασκευαστικές εταιρείες.