υποβολη αναφορας

Υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 και τον Ν. 4990/2022 πολιτική αναφορών και καταγγελιών και έχει θεσπίσει κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας ώστε να αναφέρονται τυχόν περιστατικά σχετικά με αντιδεοντολογικές συμπεριφορές, παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες ενέργειες.

 

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την αναφορά σας, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω ενός από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowline@ekter.gr
  • Τηλεφωνικά στο νούμερο 2103259705