η εταιρεια

Στρατηγική

Στο DNA της ΕΚΤΕΡ ΑΕ, είναι η προετοιμασία και η προσαρμογή στις αλλαγές. Με πυξίδα την άριστη ποιότητα που καταδεικνύει η πλούσια συλλογή των έργων μας, την εμπειρία και το τεχνικά άρτιο στελεχιακό μας δυναμικό. Την ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα στους κόλπους της επιχείρησης και τις εξαιρετικές σχέσεις και συνεργασίες μας με σοβαρούς και σημαντικούς παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου, συνεχίζουμε το έργο μας με αυτοπεποίθηση για το αύριο.  Σε έναν κόσμο ραγδαίων αλλαγών επιδεικνύουμε ευελιξία και προσαρμοστικότητα, χαράσσοντας στο παρόν τις παρακάτω στρατηγικές επιλογές που συνδυάζει την κληρονομιά μας με τους στόχους μας:

  • Σταθερή παρουσία σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα: Στρατηγικά συμμετέχουμε σε σημαντικούς δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε έργα με σημαντικές αποδόσεις.
  • Συνεχή Ανάπτυξη: Στοχεύουμε στη συνεχή ανάπτυξη, τόσο στο μέγεθος όσο και στον αριθμό των έργων, με το όραμα να αναβαθμίσουμε τη θέση μας στην ανώτερη κατηγορία των κατασκευαστικών εταιρειών.
  • Στρατηγικές Συνεργασίες: Αναζητούμε και προάγουμε στρατηγικές συνεργασίες με διακεκριμένες εταιρείες του κλάδου, ενισχύοντας τις δυνατότητες και την παρουσία μας.
  • Επιχειρηματική Συνέπεια: Με ένα ιστορικό που ξεπερνά τα 60 χρόνια, δεσμευόμαστε αδιάκοπα στην τήρηση των υποχρεώσεών μας προς τους προμηθευτές, υπεργολάβους και συνεργάτες μας.
  • Επέκταση σε Real Estate & Τουρισμό: Αναζητούμε ευκαιρίες επένδυσης σε ακίνητα υψηλού επιπέδου και δυναμικής εισόδου στον τομέα του Τουρισμού.
  • Τεχνολογική Ενσωμάτωση: Ενσωματώνουμε τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των λειτουργιών μας, παρέχοντας μας την ευελιξία να προσαρμοζόμαστε και να αναπτυσσόμαστε σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
  • Τεχνογνωσία & Εκπαίδευση: Η συνεχής ανάπτυξη της γνώσης μας και η βιώσιμη εκπαίδευση της ομάδας μας είναι βασικές αρχές της στρατηγικής μας, διασφαλίζοντας ότι παραμένουμε πρωτοπόροι στον κλάδο.
  • Περιβαλλοντική & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Δεσμευόμαστε στην προαγωγή της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης σε κάθε τομέα της λειτουργίας μας, εργαζόμενοι για ένα φωτεινότερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.