τα εργα μας

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πελάτης Β.Ι.Ο. Α.Ε.
Μελετητής
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 1999-1999
Κόστος Έργου 1,902,000.00

Περιγραφη

Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου 3.560 m² με το μηχανολογικό εξοπλισμό, τις ειδικές εγκαταστάσεις και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.