τα εργα μας

Ε.Σ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ)

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πελάτης Γ.Γ.Α./ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ
Μελετητής
Ανάδοχος Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.
Συμμετοχή 33%
Περίοδος Κατασκευής 2001-2004
Κόστος Έργου 41,213,000.00

Περιγραφη

Πλήρης κατασκευή σταδίου ποδοσφαίρου 32.000 θέσεων με όλες τις ειδικές αθλητικές εγκταταστάσεις.