τα εργα μας

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΛΛΗΝΗ
Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ανάδοχος Κ/Ξ Ι.Γ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - Ι.Γ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε.
Συμμετοχή 48%
Περίοδος Κατασκευής 12/1990-12/1997
Κόστος Έργου 10,300,000.00

Περιγραφη

Το έργο περιλάμβανε την αποπεράτωση του υδροθεραπευτηρίου συνολικής επιφάνειας 17.952 μ2. Προυπήρχε ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, οι τοιχοδομές και οι στέγες.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Κατασκευή κτιρίων συνολικής επιφάνειας 17.952 m2
  • Ενίσχυση φέροντος οργανισμού
  • Εργασίες επεξεργασίας νερού(αφαλάτωσης,αποσκλ.)
  • Υποσταθμό Μέσης Τάσης ισχύος 3.000 kVA
  • Κλιματισμό χώρων ψυκτικής ισχύος 676 Ψ.Τ.
  • Εργασίες δικτύων ιαματικού νερού
  • Εργασίες δικτύων και εξοπλισμού ιατρικών αερίων
  • Εργασίες εγκατάστασης ατμού ισχύος 7.200 kg/h
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών υδροθεραπείας