τα εργα μας

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΒΟΛΟΥ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΛΟΣ
Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανάδοχος Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Συμμετοχή 50%
Περίοδος Κατασκευής 12/1991-12/1993
Κόστος Έργου 3,423,000.00

Περιγραφη

Είναι διόροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 8.200 m². Στο ισόγειο στεγάζονται τα εργαστήρια και στον όροφο τα γραφεία. Το κτίριο διαθέτει δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και κλιματισμό.