τα εργα μας

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΚΟΣΜΟΣ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Πελάτης ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - "ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ"
Ανάδοχος Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
Συμμετοχή 50%
Περίοδος Κατασκευής 12/1991-12/1993
Κόστος Έργου 6,456,000.00

Περιγραφη

Πρόκειται για την αποπεράτωση των εργασιών (μετά το beton arme) του Εμπορικού Κέντρου η έκταση του οποίου εκτείνεται σε 13 στάθμες εκ των οποίων οι 5 αφορούν το υπόγειο garage 400 θέσεων και οι 8 τα καταστήματα, γραφεία και κοινόχρηστους χώρους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Επιφάνεια garage: 14.000 m² (5 ορόφοι)
  • Συνολική επιφάνεια καταστημάτων & κοινόχρηστων  χώρων: 16.000 m² (8 όροφοι - 345 καταστήματα)
  • Επιφάνεια χωροδικτύου: 1.500 m²
  • Αερόψυκτο συγκρότημα απόδοσης:  300 Ψ.Τ.
  • 4 κλιματιστικές μονάδες παροχής 58.900 cfm
  • Αντλίες θερμότητας απόδοσης από 13.000 BTU/H έως   69.000 BTU/H