τα εργα μας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Πελάτης ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 01/2013-01/2013
Κόστος Έργου 945,000.00

Περιγραφη

Αντικείμενο του έργου ήταν η Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Περιλαμβανόταν η προμήθεια και εγκατάσταση του Ιατρικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (μηχανήματα και εργαλεία) συμπεριλαμβανομένων, ακτινολογικών μηχανημάτων, χειρουργικών εργαλείων και εξοπλισμού χειρουργείων, εργαστηρίων, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας κ.λπ.