τα εργα μας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ. Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΡΙΝΙΟ
Πελάτης ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 01/2012-01/2013
Κόστος Έργου 8,158,230.00

Περιγραφη

Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, (δυναμικότητας 320 κλινών). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του Ιατρικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (μηχανήματα και εργαλεία) συμπεριλαμβανομένων αξονικού και μαγνητικού τομογράφου, ακτινολογικών μηχανημάτων, μηχανημάτων ενδοσκόπησης, χειρουργικών εργαλείων και εξοπλισμού χειρουργείων, εργαστηρίων, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας κ.λπ.