τα εργα μας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 424 ΓΣΝΘ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πελάτης ΓΕΝIKO ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ανάδοχος Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ -ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 20%
Περίοδος Κατασκευής 01/2008-01/2011
Κόστος Έργου 23,600,000.00

Περιγραφη

Έγινε προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του κινητού και σταθερού ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νοσοκομείου.

 • Γραμμικός Επιταχυντής,
 • Μαγνητικός Τομογράφος,
 • Σύστημα Ψηφιακού Αξονικού Τομογράφου 64 τομών
 • Ψηφιακές Ακτινογραφικές Μονάδες,
 • Ψηφιακή Μονάδα Μαστογραφίας,
 • Μονάδα C-arm,
 • Ψηφιακό Αγγειογραφικό Σύστημα,
 • Ψηφιακό Στεφανιογραφικό Σύστημα,
 • Ψηφιακές Μονάδες Υπερηχογραφίας Γενικής Χρήσης,
 • Ψηφιακή Μονάδα Υπερηχογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης,
 • Μονάδες Κόπωσης Εργοσπιρομετρίας,
 • Μονάδες Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας,
 • Μονάδες Ηλεκτρομυογραφίας,
 • Μονάδα Περιμέτρου,
 • Κάμερα Φλουοροαγγειογραφίας,
 • Σταθμοί Παρακολούθησης Ασθενών,
 • Διαγνωστικά laser,
 • Χειρουργικές Τράπεζες Γενικών και Ειδικών Επεμβάσεων,
 • Χειρουργικά laser Nd:YAG Οφθαλμολογικά,
 • Αναισθησιολογικές Μονάδες,
 • Οφθαλομολογικά Μικροσκόπια,
 • Ενδοσκοπικά Συστήματα video,
 • Σύστημα Λαπαροσκόπησης,
 • Σύστημα Αρθροσκόπησης,
 • Χειρουργικά Εργαλεία,
 • Αναπνευστήρες Εντατικής,
 • Μονάδες αιμοκάθαρσης,
 • Κλίνες Νοσηλείας,
 • Κλίνες Εντατικής Θεραπείας
 • Κλίνες Οικιακού Τύπου
 • Έπιπλα Γραφείων
 • Ράφια Αποθήκευσης Υγειονομικού Υλικού κ.α.