τα εργα μας

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΟΥ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΔΡΟΣ
Πελάτης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
Μελετητής
Ανάδοχος Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ - ΕΚΤΕΡ
Συμμετοχή 50%
Περίοδος Κατασκευής 2003-2003
Κόστος Έργου 2,787,000.00

Περιγραφη

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο της νήσου Ανδρου από τις έντονες και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις. Επίσης  περιλαμβάνονται οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου σε μήκος 2,5 χλμ. για πρόσβαση στις Μονές του νησιού.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Χωματουργικές εργασίες όπως άρσεις καταπτώσεων, εκσκαφές, ξεσκαρώματα και διαμορφώσεις πρανών, διανοίξεις, καθαρισμός και επένδυση πλευρικών τάφρων, κατασκευή επιχωμάτων με ή χωρίς όπλιση κλπ.
  • Τεχνικά έργα για την αποκατάσταση και βελτίωση της υδραυλικής προστασίας των οδών, όπως καθαρισμοί οχετών, αποκατάσταση, επέκταση οχετών ή κατασκευή νέων μετά των τεχνικών έργων εισόδου-εξόδου, αποκατάσταση ή κατασκευή επενδεδυμένων ρείθρων, κατασκευή στραγγιστηρίων, έργα αποστράγγισης ορυγμάτων κλπ.
  • Τεχνικά έργα προστασίας του σώματος και του καταστρώματος της οδού όπως τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα (οπλισμένο και άοπλο-βαρύτητας), από συρματόπλεκτα κιβώτια ή από λιθοδομή, αποκαταστάσεις ξερολιθιών κλπ.
  • Εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης οδοστρώματος όπως εργασίες οδοστρωσίας και κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων με ασφαλτόμιγμα ανοικτού τύπου και σφραγιστική επάλειψη ή με διπλή σφραγιστική επάλειψη επί βάσεως οδοστρωσίας ή εφόσον υπάρχει δυνατότητα με ασφαλτόμιγμα των ΠΤΠ Α260 & Α265 παραγόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση.
  • Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας όπως στηθαία ασφαλείας, πινακίδες, διαγράμμιση οδοστρώματος κτλ.