τα εργα μας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΑ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Πελάτης ΥΠΟYΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μελετητής
Ανάδοχος Κ/Ξ LODIGIANI SpA-ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 25%
Περίοδος Κατασκευής 1986-1992
Κόστος Έργου 7,057,000.00

Περιγραφη

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής αποχετευτικών αγωγών.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Μήκος σήραγγας:   5.250 μ
  • Διάμετρος στο τμήμα των προκατασκευασμένων δακτυλίων:4,30 μ
  • Τελική εσωτερική διάμετρος:3,60 μ
  • Όγκος υπογείων εκσκαφών: 280.000μ³
  • Όγκος σκυροδεμάτων: 24.000 μ³