τα εργα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΦΑΣΗ Α' - ΤΜΗΜΑΤΑ Ν1, Ν3, Ν4) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΛΑΡΙΣΑ
Πελάτης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 12/1990-12/1996
Κόστος Έργου 5,756,000.00

Περιγραφη

Η εργολαβία αυτή περιλαμβάνει την προσθήκη τριών κτιρίων και μιας συνδετήριας πτέρυγας στο ήδη υπάρχον συγκρότημα του Νοσοκομείου Λάρισας. Η συνολική επιφάνεια της προσθήκης είναι 1.400 m² και περιλαμβάνει εργαστήρια, χειρουργεία, μονάδα εντατικής θεραπείας και αποστείρωση. Για την κατασκευή της προσθήκης απαιτήθηκε εκσκαφή κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης των υπαρχόντων και για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν διαφραγματικοί τοίχοι έκτασης 2.500 m², για να αντιστηρίζουν τόσο τα υφιστάμενα κτίρια όσο και το δρόμο στην πρόσοψη του συγκροτήματος.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Επιφάνεια εργαστηρίων, χειρουργείων 1.400 m²
  • Συνολικό εμβαδόν κτιριακών εγκαταστάσεων: 8.250m²
  • Αριθμός χειρουργείων : 8
  • Δυναμικότητα Νοσοκομείου σε κλινες: 350