τα εργα μας

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ "ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε."

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΤΗ
Πελάτης ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Ανάδοχος Κ/Ξ ΓΝΩΜΩΝ Α.Τ.Ε.-ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε
Συμμετοχή 25%
Περίοδος Κατασκευής 12/1995-12/1997
Κόστος Έργου 2,893,000.00

Περιγραφη

Το έργο περιλάμβανε κατασκευή και ολοκλήρωση χειρουργείων-εργαστηρίων της κλινικής, την κατασκευή των οικοδομικών εργασιών εκτός των οπλισμένων σκυροδεμάτων, καθώς και όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.