τα εργα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πελάτης ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
Ανάδοχος Κ/Ξ ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 50%
Περίοδος Κατασκευής 12/1986-12/1989
Κόστος Έργου 1,107,000.00

Περιγραφη

Επικάλυψη του κτιρίου με GLASAL στον υφιστάμενο σκελετό. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκομείου, κατασκευή αποχετευτικού δικτύου κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, κατασκευή εσωτερικής οδοποιϊας, ελικοδρομίου, και parking. Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, πυρόσβεσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού.