τα εργα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ανάδοχος Κ/Ξ ΑΙΧΜΗ ΑΤΕ-ΕΚΤΕΡ Α.Ε.-ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Συμμετοχή 40%
Περίοδος Κατασκευής 01/1999-01/2001
Κόστος Έργου 3,055,000.00

Περιγραφη

Το έργο περιλαμβάνει την αποπεράτωση εργασιών σε κτίριο επιφανείας 2.000 τ.μ. στο οποίο προϋπάρχει ο σκελετός εξοπλισμένου σκυροδέματος. Το κτίριο περιλαμβάνει αμφιθέατρο, εστιατόριο, μαγειρείο και άλλους χώρους εξυπηρέτησης των φοιτητών στο Πανεπιστήριο Κρήτης.