τα εργα μας

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ανάδοχος Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Συμμετοχή 50%
Περίοδος Κατασκευής 12/1996-12/1997
Κόστος Έργου 865,000.00

Περιγραφη

Το έργο περιλάμβανε την αποπεράτωση κτιρίου του τμήματος Βιολογίας, τις οικοδομικές εργασίες, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.