τα εργα μας

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Πελάτης ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 01/2003-01/2007
Κόστος Έργου 2,950,000.00

Περιγραφη

Το κτίριο κατασκευάστηκε σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.625 τμ, έχει συνολική επιφάνεια 4.240 τμ και αποτελείται από ισόγειο, 2 ορόφους και 3 υπόγεια. Από τα παραπάνω, 1.080 τμ περίπου είναι κύριοι χώροι (γραφεία και κατοικίες) και τα υπόλοιπα βοηθητικοί χώροι, αποθήκες και γκαράζ συνολικής επιφάνειας 2.800 τμ.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν στο έργο, είναι συνοπτικά οι παρακάτω :

  • Κατασκευή αντιστηρίξεων και φέροντα οργανισμού
  • Πλήρης κατασκευή του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου
  • Πλήρης κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων, δηλαδή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, εγκαταστάσεως ασθενών ρευμάτων, SECURITY, κλπ.