τα εργα μας

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πελάτης ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 01/2013-Σε εξέλιξη
Κόστος Έργου 16,948,000.00

Περιγραφη

Το έργο αφορά στην Επέκταση και εκσυγχρονισμό – Ανακαίνιση του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειου», με στόχο τη λειτουργική αναβάθμισή του σε σύγχρονο Νοσοκομείο 200 περίπου κλινών, πλήρως εξοπλισμένο.
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου κτιρίου ΚΠ (ανακατασκευή αρχιτεκτονικών και Η/Μ εργασιών), η κατασκευή του νέου κτιρίου Ν1, η αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου κτιρίου ΚΝ (ανακατασκευή αρχιτεκτονικών και Η/Μ εργασιών), η ανακατασκευή του χώρου των μαγειρείων και προμήθεια νέου εξοπλισμού ψυκτικών θαλάμων, η κατασκευή του νέου κτιρίου Ν2 με χρήσεις κλινικών και γυναικολογικών/μαιευτικών χώρων, η κατασκευή νέου Βιολογικού καθαρισμού, η συνολική αναδιαρρύθμιση του περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκομείου και κατασκευή νέων εσωτερικών προσβάσεων, η προμήθεια και εγκατάσταση Ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.