τα εργα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΣΠΑΤΑ
Πελάτης ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - ΑΕΓΕΚ- ΑΚΤΩΡ- ΕΚΤΕΡ- ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ
Συμμετοχή 17%
Περίοδος Κατασκευής 12/1999-12/2002
Κόστος Έργου 71,394,000.00

Περιγραφη

Περιλαμβάνει την κατασκευή υποστέγου εξυπηρέτησης αεροσκαφών (Hangar) επιφανείας 25.000 τ.μ. περίπου ύψους 38 μ.μ. με όλες τις ειδικές εγκαταστάσεις του. Γίνεται επίσης κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος σε επαφή με το εν λόγω υπόστεγο επιφανείας περίπου 45.000 τ.μ. για όλες τις υποστηρικτικές εργασίες του υποστέγου (αποθήκες, γραφεία, συνεργεία, κ.λ.π.).