εταιρικη κοινωνικη ευθυνη

Ποιότητα

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. επαναπιστοποιήθηκε  κατά το πρότυπο ISO 9001  για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας  στην «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Η συγκεκριμένη επαναπιστοποίηση αποδεικνύει με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο την δέσμευση Διοίκησης και των εργαζομένων μας στις αρχές της Ποιοτικής Διαχείρισης Έργων  με γνώμονα τον προσανατολισμό στην ικανοποίηση των πελατών μας , στην αποδοτικότητα και διαρκή βελτίωση του προσωπικού και των εργασιών μας.