εταιρικη κοινωνικη ευθυνη

Ποιότητα

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. επαναπιστοποιήθηκε  κατά το πρότυπο ISO 9001 από την SWISS S.A.  για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας  στην «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Η συγκεκριμένη επαναπιστοποίηση αποδεικνύει με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο την δέσμευση Διοίκησης και των εργαζομένων μας στις αρχές της Ποιοτικής Διαχείρισης Έργων  με γνώμονα τον προσανατολισμό στην ικανοποίηση των πελατών μας , στην αποδοτικότητα και διαρκή βελτίωση του προσωπικού και των εργασιών μας.