τα εργα μας

Τ.Ε.Π Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ
Πελάτης ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Ι.Σ. ΛΑΤΣΗ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 12/2021-10/2022
Κόστος Έργου 1,850,000.00

Περιγραφη

Το ΤΕΠ βρίσκεται στο Ισόγειο του «Ανατολικού Κτιρίου» του συγκροτήματος του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Πρωτολειτούργησε ως το πρώτο συντονιστικό κέντρο επειγόντων περιστατικών στο τέλος της δεκαετίας του 1960. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» αποτελεί,το πρώτο σε επισκεψιμότητα ΤΕΠ στο λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς το 2017 το επισκέφθηκαν 117.350 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία του Esynet του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο αφορά: 

  • Την ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση - αναβάθμιση του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π) που βρίσκεται στο Ισόγειο του «Ανατολικού Κτιρίου» του Νοσοκομείου, συνολικής έκτασης 1.192,00 m2.
  • Την αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται προ της κύριας εισόδου πρόσβασης των ασθενών στο ΤΕΠ στην οποία περιλαμβάνονται:
    • Η ανύψωση του επιπέδου της ασφαλτοστρωμένης οδού ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των κατακεκλιμένων ασθενών.
    • Η αντικατάσταση του υφιστάμενου μεταλλικού στεγάστρου που καλύπτει τηνπρόσβαση των ασθενών, λόγω της φθοράς του υφιστάμενου στεγάστρου.

 

Το συνολικό έργο της ανακαίνισης (Μελέτη και υλοποίηση αυτής) αποτελεί δωρεά προς το Νοσοκομείο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση.