η εταιρεια

Στρατηγική

Παρόλο που η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι θετική τα τελευταία χρόνια, και κατά συνέπεια ο κλάδος των κατασκευών είναι σε ύφεση, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αξιοποιώντας τη δική της εκτεταμένη εμπειρία, τη φήμη και το ισχυρό δίκτυο επαφών της, έχει διατηρηθεί σε άριστη οικονομική κατάσταση και διατηρεί ηγετικό ρόλο στον τομέα των κατασκευών συμμετέχοντας ενεργά σε διαγωνισμούς δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας είναι:

  • Να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα των έργων υποδομής, καθώς και στις ειδικές κατασκευές όπως νοσοκομεία, αεροδρόμια κλπ, στα οποία η ΕΚΤΕΡ έχει ήδη μεγάλη και εκτεταμένη εμπειρία
  • Να επεκτείνει τις δραστηριότητές στους τομείς των ξενοδοχείων, της διαχείρισης απορριμμάτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των σιδηροδρομικών έργων.
  • Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό με έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων.