η εταιρεια

Στελέχη διοίκησης

Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και αποφοίτησε το 2001 από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Queen Mary University of London και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Ξεκίνησε να εργάζεται στην ΕΚΤΕΡ το 2005 ως Μηχανικός Κατασκευών και μετέπειτα Εργοταξιάρχης σε διάφορα εργοτάξια της εταιρείας.

Από το 2013 ήταν Διευθυντής Έργων ενώ από το 2021 μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Από τον Σεπτέμβριο του 2023 είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.