η εταιρεια

Στελέχη διοίκησης

Κωνσταντίνος Στούμπος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1958 και είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 1984 μέχρι το 1999 ήταν βασικό στέλεχος της εταιρείας Ι.Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε. και εργάστηκε ως Επιβλέπων μηχανικός σε διάφορα έργα στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Επίσης από το 2008 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε., θυγατρικής της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Από το 2012 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.