η εταιρεια

Στελέχη διοίκησης

Ιωάννης Ιωαννίδης

Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα και έλαβε το πτυχίο του από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1983. Από το 1986 έως το 2000 εργάστηκε στην κατασκευαστική εταιρεία Ι.Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ, της οποίας διατέλεσε γενικός διευθυντής τα έτη 1999 και 2000. Το 2001 ο κ Ιωαννίδης εντάχθηκε στην ΕΚΤΕΡ και την περίοδο 2002-2008 διετέλεσε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕΡ και έκτοτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας ΙΦΙΚΛΗΣ.