η εταιρεια

Στελέχη διοίκησης

Αθανάσιος Σίψας

Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1950 και είναι διπλωματούχος μηχανολόγος υπομηχανικός.

Από το 1972 έως το 1979 εργάστηκε ως επιβλέπων μηχανικός ηλεκτρομηχανολογικών έργων της εταιρείας Ι.Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε. Το 1979  έγινε διευθυντής του τμήματος κατασκευών της ετιαρείας και από το 1983 έως το 1999 διατέλεσε Γενικός Διευθυντής και μέλος Δ.Σ. της Ι.Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε.

Από το 1999 έως το 2001 και από το 2021 έως το 2023 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε.ενώ από το 2002 μέχρι και σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Ο κ. Σίψας είναι ένα πολύ γνωστό και σεβαστό μέλος της ελληνικής κατασκευαστικής κοινότητας και έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια τον κλάδο των κατασκευών από τα ΔΣ των θεσμικών οργάνων των Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του ΣΑΤΕ από το 1991-1998, εκπρόσωπος των εργοληπτών στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (2010) και μέλος του ΔΣ του ΣΤΕΑΤ το 2010 και από το 2015 έως σήμερα.