η εταιρεια

Στελέχη διοίκησης

Απόστολος Μπακογιάννης

Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1973 στη Λαμία και αποφοίτησε το 1995 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Ο κ. Μπακογιάννης είναι στην ΕΚΤΕΡ από το 1999 ως διευθυντής έργων και έχει αποκτήσει εμπειρία σε πολλά έργα, μεταξύ των οποίων η κατασκευή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Από το 2008 ο κ Μπακογιάννης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας ΙΦΙΚΛΗΣ.

Από το 2021 είναι Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.