επενδυτικες σχεσεις
Κατηγορίες

Προφίλ Μετοχής

Στοιχεία Μετοχής:

 
Κλάδος Κατασκευές
Υπο-αγορά Κύρια Αγορά
Τύπος Κοινή Μετοχή
Αγορά Αξιών Χρηματιστήριο Αθηνών
Αριθμός Μετοχών 11.250.000
Ημερομηνία Εισαγωγής 23/11/1994
Ονομαστική Αξία 0,52
Τελευταία Αποκοπή 25/07/2016

Σύμβολα:

 
OASIS EKTER
Bloomberg Ticker EKTER:GA
Reuters Ticker EKTr.AT

Συμμετοχή σε Δείκτες:

 
FTSEMSFW FTSE/ATHEX Mid & Small Cap Factor Weighted