επενδυτικες σχεσεις
Κατηγορίες

Μερισματική Πολιτική

Το Διοικητικό Συμβουλίο πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη  διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα του 2018 0,04 € / μετοχή.

Χρήση

ΜΕΡΙΣΜΑ / ΜΕΤΟΧΗ

2004 0.140 €
2005 0.040 €
2006 0.040 €
2007 0.050 €
2008 0.050 €
2009 0.050 €
2010 - €
2011 - €
2012 - €
2013 - €
2014 - €
2015 0.040 €
2016 0.040 €
2017 - €
2018 0.040 €
2019 - €
2020 - €
2021 0.040 €