επενδυτικες σχεσεις
Κατηγορίες

Διοικητικό Συμβούλιο

Βασιλική Κρόκου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας

Η κα Βασιλική Κρόκου είναι απόφοιτος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και κατέχει άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης. Έχει πολύχρονη εμπειρία (από το έτος 1980) άσκησης του επαγγέλματος της Λογίστριας σε διάφορες ανώνυμες εμπορικές και τεχνικές εταιρείες. Το διάστημα 1997 έως και 2010 εξασκούσε παράλληλα το επάγγελμα και ως ελεύθερος επαγγελματίας στις εταιρείες «ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ», «ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΕ» και «Γ. ΝΑΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ». Από το 2002 έως το 2012 διετέλεσε  Προϊσταμένη Λογιστηρίου της Κοινοπραξίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΕΚΤΕΡ ΑΕ που εκτέλεσε το έργο «Νέο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (424 ΓΣΝΘ)»,  προϋπολογισμού περίπου 164.000.000,00. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης σε λογιστικά θέματα και ΔΠΧΠ.