η εταιρεια

Η εμπειρία μας

Η ομάδα διοίκησης της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. απαρτίζεται από άτομα με μεγάλη εμπειρία στις μελέτες, τις κατασκευές και τη διοίκηση.

Η εταιρεία με τη μακρόχρονη πορεία της, με την ποιότητα στις προσφορές της, την συνέπεια στις υποχρεώσεις της και έχοντας στη διάθεσή της σημαντική εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση στην κατασκευή μεγάλων οικοδομικών έργων και έργων υποδομής είναι μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στον κατασκευαστικό κλάδο.

Διαθέτοντας πτυχίο 6ης τάξης, η ΕΚΤΕΡ ΑΕ εκτελεί σήμερα με την ίδια επιτυχία δημόσια και ιδιωτικά έργα, όλων των γνωστών κατηγοριών, τεχνικών πεδίων και βαθμών δυσκολίας ενώ έχει την απαιτούμενη οργάνωση και τεχνογνωσία ώστε να αναλαμβάνει και να εκτελεί με επιτυχία μεγάλα και σύνθετα έργα.

Η αξιοπιστία της, η αποτελεσματικότητά της και ο υγιής ανταγωνισμός που τη διακρίνουν από το 1973 στον κατασκευαστικό κλάδο, καθιστούν την ΕΚΤΕΡ Α.Ε. έναν αξιόλογο εταίρο και «ανταγωνιστή» των διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστικών εταιρειών.