η εταιρεια

Ιστορική Διαδρομή

1959

Ίδρυση της ΕΚΤΕΡ σαν Προσωπική Εταιρεία

1962

Μετατροπή σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

1973

Μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία (ΦΕΚ 1715/04.10.73)

1994

Εισαγωγή στο ΧΑΑ

1995

Απόκτηση ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου (6ης Τάξης)

1996

Ίδρυση της EKTER CONSTRUCT SRL στη Ρουμανία

1999

Εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από την ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

1999

Πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 9001:2008

1999

Ο κ. Αθανάσιος Σίψας αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

2002

Συγχώνευση με την ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Τ.Ε. και την ΑΣΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.

2007

Η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. καθίσταται βασικός μέτοχος της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

2008

Εξαγορά της ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.

2013

Αποχώρηση της ΑΕΓΕΚ Α.Ε. από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

2013

Η εταιρεία ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. καθίσταται δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

2014

Η συνολική αξία των εκτελεσθέντων έργων της εταιρείας φτάνει το 1 δις Ευρώ

2020

Εθνικό ρεκόρ κατασκευής κτιρίου ΜΕΘ 50-κλινών σε 60 ημέρες