η εταιρεια

60 Χρόνια ΕΚΤΕΡ

Σε αυτήν την επιτομή, των έργων που η εταιρεία έχει μέχρι τώρα επιτελέσει, αναδεικνύεται το εύρος και η ποικιλία των κατασκευών που έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει, τόσο αυτών που έχουν δημόσιο χαρακτήρα, όσο και εκείνων που η ιδιωτική πρωτοβουλία απαιτεί. Έργα που αποτελούν καθοριστικές προτάσεις οικιστικές, λειτουργικές παρεμβάσεις στο περιβάλλον, έργα που συντελούν με το ύφος και το ήθος τους στη συγκρότηση της φυσιογνωμίας του νεότερου πολιτισμού της χώρας. Αυτό το όραμα μας κατέχει μέχρι τώρα και με αυτό συνεχίζουμε ή αλλιώς, για να παραφράσουμε τον ποιητή, «στα κτίρια συχνάζουν οι μέλισσες και κατοικούν οι ιδέες».


Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθανάσιος Σίψας

60 Χρόνια ΕΚΤΕΡ