τα εργα μας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΗΒΑΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΘΗΒΑ
Πελάτης ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΗΒΑΣ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 12/1992-12/1997
Κόστος Έργου 8,779,000.00

Περιγραφη

Το έργο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Θηβών σε δικαστικές διαδικασίες.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Κατασκευή κτιρίου συνολικής επιφάνειας 8.000 m2
  • Θεμελίωση σε φρεατοπασσάλους και διαφράγματα
  • Επικάλυψη στεγών (φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου)
  • Υποσταθμό Μέσης Τάσης ισχύος 1.600 kVA
  • Κλιματισμό χώρων ψυκτικής ισχύος 250 Ψ.Τ.  
  • Θέρμανση χώρων θερμαντικής ισχύος 400 Mcal/h  
  • Πλήρης θερμομόνωση & υγρομόνωση του κτιρίου