τα εργα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πελάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ανάδοχος Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Συμμετοχή 50%
Περίοδος Κατασκευής 12/1986-12/1997
Κόστος Έργου 16,883,000.00

Περιγραφη

Το έργο κατασκευάστηκε προκειμένου να καλύψει τις ερευνητικές, διδακτικές και διοικητικές ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών II, του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα για τα τμήματα της Βιολογίας και του Φυσικού.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Κατασκευή κτιρίων συνολικής επιφάνειας: 25.222m2
  • Εκσκαφές όγκου:93.143 m3
  • Κατασκευές σκυροδεμάτων όγκου:23.475 m3
  • Υποσταθμό Μέσης Τάσης ισχύος:2.400 kVA
  • Κλιματισμό χώρων ψυκτικής ισχύος:780 Ψ.Τ.
  • Περιβάλλον χώρος επιφανείας:20.500 m2