τα εργα μας

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Α.Ι.Τ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΤΡΑ
Πελάτης Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
Ανάδοχος Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Συμμετοχή 50%
Περίοδος Κατασκευής 12/1997-12/2005
Κόστος Έργου 7,585,000.00

Περιγραφη

Περιλαμβάνει την κατασκευή σύγχρονου κτιρίου περίπου 6.000 τ.μ. για την εξυπηρέτηση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στην Πάτρα.