τα εργα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΚΩΛΕΤΗ 7)

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πελάτης
Μελετητής
Ανάδοχος Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.
Συμμετοχή 50%
Περίοδος Κατασκευής 2004-2004
Κόστος Έργου 4,000,000.00

Περιγραφη

Κατασκευή σύγχρονου κτιρίου γραφείων στην οδό Κωλέτη 7 στη Θεσσαλονίκη