τα εργα μας

ΕΝΝΙΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 4 ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 15

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Πελάτης ΑΕΓΕΚ AE
Μελετητής
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 2003-2005
Κόστος Έργου 8.000.000,00

Περιγραφη

Κατασκευή σύγχρονου κτιρίου γραφείων στην οδό Νίκης, αποτελούμενο από 4 υπόγεια και 7 ορόφους.