τα εργα μας

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πελάτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μελετητής
Ανάδοχος Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕ -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ-ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Συμμετοχή 39%
Περίοδος Κατασκευής 2004-2006
Κόστος Έργου 15,531,000.00

Περιγραφη

Το έργο αφορά την ανακατασκευή του Αρχαιλογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης