τα εργα μας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Πελάτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μελετητής
Ανάδοχος Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.- ΓΕΚ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 33.33%
Περίοδος Κατασκευής 1992-1998
Κόστος Έργου 9,690,000.00

Περιγραφη

Πρόκειται για προσθήκη και επέκταση του ήδη υπάρχοντος ιστορικού κτιρίου, τύπου περασμένου αιώνα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Κατασκευή κτιρίου συνολικής επιφάνειας: 11.600m2
  • Εκσκαφή & αντιστήριξη πρανών επιφάνειας: 6.000m2