τα εργα μας

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Πελάτης Ε.Α.Χ.Α. ΑΕ
Μελετητής
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 2003-2003
Κόστος Έργου 931,000.00

Περιγραφη

Η πεζοδρόμηση της οδού Ανδριανού, μεταξύ των οδών Αρεως και Απ. Παύλου, εντάσσεται στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στο κέντρο της Αθήνας. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή πεζοδρόμου και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων, όπως δίκτυα φωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, ομβρίων και κατασκευή τάφρων για του αγωγούς του Ο.Κ.Ω.