τα εργα μας

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ
Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μελετητής ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 2012-2015
Κόστος Έργου 12,167,000.00

Περιγραφη

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των περιοχών Κουμίνδρι, Κέντρο, Παλαιό Κέντρο και Ακρογιάλι του οικισμού της Νέας Περάμου, καθώς και του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μεγαρέων.
Η αποχέτευση των ακαθάρτων της περιοχής μελέτης έγινε μέσω ενός συστήματος κυρίων και δευτερευόντων αγωγών, οι οποίοι συλλέγουν τα ακάθαρτα όλης της περιοχής και τα οδηγούν στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό.
Ο κεντρικός συλλεκτήρας τοποθετήθηκε κάτω από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.
Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου τοποθετήθηκε σε υπάρχοντες διανοιγμένους δρόμους, οι οποίοι παρέμειναν και μετά την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Το τμήμα αυτό του δικτύου χαρακτηρίστηκε ως δίκτυο Α’ φάσης.
Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός συλλέγει τα λύματα όλου του οικισμού της Νέας Περάμου, δηλαδή των οικιστικών περιοχών Παλαιό Κέντρο, Κέντρο, Κουμίνδρι, Ακρογιάλι, Βλυχάδα-Μετόχι και προβλέπεται να δεχτεί μελλοντικά και τα λύματα της περιοχής που εκτείνεται δυτικά του οικισμού της Βλυχάδας έως το Κουλουριώτικο Μονοπάτι.
Ο συλλεκτήρας αυτός μεταφέρει τα λύματα της περιοχής σε κεντρικό αντλιοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στα όρια των Δήμων Περάμου – Μεγάρων. Από εκεί τα λύματα μέσω του Αγωγού Μεταφοράς οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Μεγάρων.