τα εργα μας

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΚΛΙΝΩΝ, ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ
Πελάτης ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 07/2020-09/2020
Κόστος Έργου € 6.200.000

Περιγραφη

Το έργο αφορά κατασκευή νέου κτηρίου ΜΕΘ COVID-19 δυναμικότητας 50 κλινών το οποίο έχει συνολική επιφάνεια δόμησης 2.500m2. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της μονάδας. Περιλαμβάνεταιεπίσης και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός της μονάδας. Το έργο κατασκευάστηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" και χρηματοδοτήθηκε από δωρεά της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Το αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, η κατασκευή οικοδομικών – Η/Μ εργασιών της νέας πτέρυγας ΜΕΘ, του κτηρίου ενέργειας, του συνδετηρίου διαδρόμου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  Στην υποχρέωση του Αναδόχου και στο αντικείμενο της μελέτης καικατασκευής περιλαμβάνονται και η τροποποίηση της οδικής πρόσβασης και κυκλοφορίας προς το συγκεκριμένο κτήριο και προς τα υπόλοιπα κτήρια, η μεταφορά – μετατόπιση των υφιστάμενων(υπέργειων–υπόγειων)Η/Μ δικτύων,η λειτουργική σύνδεση του κτηρίου καιτων εγκαταστάσεών του με τις υφιστάμενες υποδομές του νοσοκομείου(όπου απαιτηθεί), η προμήθεια–εγκατάσταση του απαιτούμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού(περιλαμβάνεται και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός).

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΚΛΙΝΩΝ, ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"