τα εργα μας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Πελάτης ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 01/2008-01/2011
Κόστος Έργου 12,729,000.00

Περιγραφη

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του έργου, η κατασκευή Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την επέκταση (κατασκευή νέου κτιρίου δυναμικότητας 36 κλινών - 6 κλινών Μ.Ε.Θ. - με δύο (2) άσηπτα χειρουργεία, με κοιτώνες ιατρών, τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και τμήμα εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.) συνολικής επιφάνειας 6.068 m² κύριοι χώροι και 689 m² βοηθητικοί χώροι μηχανοστασίων, λεβητοστασίου και ηλεκτροστασίου) και αναδιαρρύθμιση (ανακαίνιση - ανάπλαση επιφάνειας 577 m² κύριων χώρων και 348 m² βοηθητικών χώρων) και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.