τα εργα μας

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α/Δ ΚΩ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΚΩ
Πελάτης ΥΠΟYΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 12/1976-12/1982
Κόστος Έργου 552,000.00

Περιγραφη

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής πλήρης ανέγερση Α/Δ Κώ του Κρατικού Αερολιμένα Κώ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Οικοδομικές εργασίες
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με υποσταθμό, υδραυλικές εγκαταστάσεις, θέρμανση και κλιματισμός
  • Προμήθεια και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και πιεστικού συγκροτήματος
  • Εγκατάσταση δικτύου υδροδότησης
  • Εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων θυρών